Narada roczna kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej województwa lubelskiego połączona z uroczystym przekazaniem obowiązków Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej

12 stycznia 2024 roku w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie odbyła się narada roczna kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej województwa lubelskiego połączona z uroczystym przekazaniem obowiązków Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej przez nadbrygadiera Grzegorza Alinowskiego na ręce st. bryg. Zenona Pisiewicza.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Komendantowi Głównemu  Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadierowi dr inż. Mariuszowi Feltynowskiemu i odśpiewania hymnu państwowego.

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski podziękował za lata służby ustępującemu ze stanowiska Lubelskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu nadbryg. Grzegorzowi Alinowskiemu i jego zastępcom st. bryg. Piotrowi Zmarzowi oraz st. bryg. Mirosławowi Buremu – żegnającym się ze służbą w związku z przejściem na zaopatrzenie emerytalne.

Lubelski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Grzegorz Alinowski zabierając głos do zebranych, podziękował za minione lata współpracy oraz podsumował zrealizowane działania.

Z dniem 13 stycznia 2024 r. obowiązki Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego zostały powierzone st. bryg. Zenonowi Pisiewiczowi.

W uroczystości udział wzięła kadra kierownicza Państwowej Straży Pożarnej woj. lubelskiego, szefowie służb i instytucji, funkcjonariuszki i funkcjonariusze oraz pracownicy cywilni Komendy Wojewódzkiej i Komend Powiatowych i Miejskich Państwowej Straży Pożarnej woj. lubelskiego, a także rodziny oficerów, kończących służbę w PSP.

 

 

 

Skip to content