Uzgodnij operat pożarowy

W przypadku ubiegania się o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zgodnie z postanowieniem art. 42 ust. 4b pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. Dz. U. z 2019r. poz. 701 ze zm.) należy uzgodnić z Komendantem Powiatowym PSP we Włodawie operat przeciwpożarowy zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, wykonany przez:

– rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych w przypadku gdy organem właściwym jest marszałek województwa albo regionalny dyrektor ochrony środowiska,

– specjalistę ochrony ppoż., w przypadku gdy organem właściwym jest starosta.

 

Wniosek-operat

Skip to content