Monitoring pożarowy

Monitoring pożarowy polega na przesłaniu, w sposób automatyczny alarmu pożarowego, sygnałów uszkodzeniowych do odpowiednich alarmowych centrów odbiorczych. Przesłanie alarmów i sygnałów odbywa się automatycznie.

Przyłączenie obiektu do systemu monitoringu pożarowego uwarunkowane jest spełnieniem przez abonenta następujących wymagań formalnych:

– złożeniem pisemnego wniosku abonenta do Komendanta,

– złożeniem informacji o systemie sygnalizacji pożarowej zainstalowanym w obiekcie,

– złożeniem kopii umowy pomiędzy abonentem, a operatorem monitoringu pożarowego (na terenie pow. włodawskiego operatorem monitoringu jest TP TELTECH),

– złożeniem warunków ochrony przeciwpożarowej oraz planów obiektu (w wersji elektronicznej), stanowiących wyciąg z instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,

– złożeniem karty obiektu, zgodnie z określonym wzorem.

Karta-obiektu

Wniosek-monitoring

Zarządzenie KP PSP Włodawa

Skip to content