Zgłoś próbną ewakuację

Na podstawie § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r., w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719 ze zm.)zarządca lub użytkownik obiektu przeznaczonego dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami, (bez budynków mieszkalnych) powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadzić sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu. W przypadku obiektów, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników, w szczególności: szkół, przedszkoli, internatów, domów studenckich, praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji  należy dokonać co najmniej raz w roku, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników. Zgodnie z § 17 ust. 4 rozporządzenia, właściciel lub zarządca obiektu, na 7 dni przed planowanym przeprowadzeniem praktycznego sprawdzenia warunków ewakuacji, winien powiadomić Komendanta Powiatowego PSP we Włodawie. Powiadomienie może nastąpić, również drogą elektroniczną na adres: kp_wlodawa@straz.lublin.pl

zawiadomienie-ewakuacja

Skip to content