Pogadanka dla dzieci w Wereszczynie

W związku z organizowanymi  przez gminę Koło Gospodyń Wiejskich „Bubnowskie Baby”  feriami zimowymi dla dzieci KP PSP we Włodawie dostało zaproszenie do przeprowadzenia pogadanki dla dzieci w miejscowości Wereszczyn. Z zaproszenia skorzystaliśmy. Do świetlicy udało się dwóch funkcjonariuszy, którzy wyjaśnili „najmłodszym” na czym polega praca strażaka, jak bezpiecznie zachowywać się podczas ferii, jak udzielać pomocy osobom poszkodowanym, oraz jak zgłaszać zdarzenia na numery alarmowe.  Po pogadance zrobiono pamiątkowe zdjęcia.

Skip to content