Powołanie na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP we Włodawie

Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie nadbrygadier Grzegorz Alinowski z dniem 1 lipca 2023 roku powołał mł. bryg. Waldemara Makarewicza na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie.

 

Zdjęcia: mł. kpt. Tomasz Stachyra

Skip to content