Strażacy w akcji „Bezpieczne Lodowiska 2023”

Mając na uwadze podniesienie poziomu bezpieczeństwa w okresie sezonu zimowego, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej organizuje akcję „Bezpieczne Lodowiska 2023” polegającą na udzieleniu pomocy w przygotowaniu lodowisk lub ślizgawek między innymi na terenie boisk szkolnych, parków, ogródków jordanowskich, osiedli itd.
Akcja ma na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa podczas zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, poprzez zwrócenie uwagi na zagrożenia związane z wchodzeniem na zamarznięte sztuczne lub naturalne akweny.

Założenia akcji:

  • strażacy udzielają wsparcia w utworzeniu lodowiska na pisemną prośbę dyrektora szkoły lub zarządcy terenu. Do prośby należy dołączyć pisemną zgodę na pobór wody oraz zgodę właściciela terenu na wylanie lodowiska;
  • warunkiem wylania lodowiska jest właściwe przygotowanie terenu przez zgłaszającego, poprzez wyrównanie nawierzchni, usypanie band (wałów) z piasku lub śniegu, ewentualnie ustawienie barierek – czynności te leżą w gestii składającego wniosek;
  • pomocy w przygotowaniu lodowiska na terenie powiatu włodawskiego udzieli Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP we Włodawie w uzgodnionym wcześniej terminie i przy sprzyjających warunkach atmosferycznych;
  • za bezpieczeństwo przebywających na terenie lodowiska odpowiada jego organizator.

 

Grafika: bryg. Marcin Betleja/KW PSP w Rzeszowie

Skip to content