Uroczyste przekazanie samochodów

W dniu 7 grudnia 2023 roku w KP PSP we Włodawie odbyła się uroczystość przekazania lekkiego  samochodu Renault Traffic dla jednostki OSP  Żuków oraz średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego GBA2/16 StarMan M90 dla jednostki OSP Zahajki.

Wydarzenie rozpoczęło się uroczystą zbiórką pododdziałów w KP PSP we Włodawie oraz złożeniem meldunku Komendantowi Powiatowemu bryg. Robertowi Barszczewskiemu przez dowódcę uroczystości st. kpt. Marka Sielaszuka.

Podczas oficjalnej części uroczystego przekazania pojazdów prezesom OSP Zahajki oraz OSP Żuków kluczyki oraz akt przekazania wręczył Komendant Powiatowy PSP we Włodawie bryg. Robert Barszczewski w asyście z prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej panią Agnieszką Kruk, Prezesem Zarządu Powiatowego ZOSP RP Franciszkiem Gruszkowskim, wraz z Wójtem Gminy Wyryki Mirosławem Torbiczem i Wójtem Gminy Włodawa Dariuszem Semeniukiem.

Przekazane samochody z całą pewnością przyczynią się do usprawnienia służby druhów ochotników w Zahajkach i Żukowie, a co za tym idzie do zwiększenia bezpieczeństwa na terenie gmin oraz całego powiatu włodawskiego.

W dniu 7 grudnia 2023 roku w KP PSP we Włodawie odbyła się uroczystość przekazania lekkiego  samochodu Renault Traffic dla jednostki OSP  Żuków oraz średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego GBA2/16 StarMan M90 dla jednostki OSP Zahajki.

Wydarzenie rozpoczęło się uroczystą zbiórką pododdziałów w KP PSP we Włodawie oraz złożeniem meldunku Komendantowi Powiatowemu bryg. Robertowi Barszczewskiemu przez dowódcę uroczystości st. kpt. Marka Sielaszuka.

Podczas oficjalnej części uroczystego przekazania pojazdów prezesom OSP Zahajki oraz OSP Żuków kluczyki oraz akt przekazania wręczył Komendant Powiatowy PSP we Włodawie bryg. Robert Barszczewski w asyście z prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej panią Agnieszką Kruk, Prezesem Zarządu Powiatowego ZOSP RP Franciszkiem Gruszkowskim, wraz z Wójtem Gminy Wyryki Mirosławem Torbiczem i Wójtem Gminy Włodawa Dariuszem Semeniukiem.

Przekazane samochody z całą pewnością przyczynią się do usprawnienia służby druhów ochotników w Zahajkach i Żukowie, a co za tym idzie do zwiększenia bezpieczeństwa na terenie gmin oraz całego powiatu włodawskiego.

Skip to content