Wiceminister Maciej Wąsik zatwierdził zestawienie jednostek OSP przewidzianych do dofinansowania na zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych w 2022 r.

19 stycznia 2022 r. wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik zatwierdził zestawienie jednostek OSP przewidzianych do dofinansowania na zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych w 2022 r.

W wyniku powyższego 456 jednostek OSP otrzyma dofinansowania w łącznej wysokości 175 215 tys. zł, w tym:

  • z budżetu państwa w ramach dotacji MSWiA oraz dotacji KSRG – 164 112 tys. zł;
  • ze środków pochodzących z odpisów z firm ubezpieczeniowych – 11 103 tys. zł.

Do jednostek OSP trafią 304 średnie samochody ratowniczo-gaśnicze, 69 ciężkich oraz 83 lekkie. Szacowana łączna wartość sprzętu wynosi ok. 383 mln zł.

Wykaz jednostek OSP i samochodów dla poszczególnych województw przedstawia poniższe zestawienie.

Materiały

Zestawienie jednostek OSP przewidzianych do dofinansowania na zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych w 2022 r.
Zestawienie​_jednostek​_OSP​_przewidzianych​_do​_dofinansowania​_na​_zakup​_samochodów​_ratowniczo​_-​_gaśniczych​_w​_2022​_r​_.pdf 1.38MB

Skip to content