Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie – ruszył nabór wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie – Mały strażak

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE

w ramach Programu Priorytetowego: „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych”

Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, zwany dalej WFOŚiGW, ogłasza nabór wniosków na zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby jednostek Ochotnicznej Straży Pożarnej, zwanych dalej OSP, z terenu województwa lubelskiego w ramach Programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych” Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na rok 2021

Szczegóły znajdziecie Tutaj. 

Skip to content