Wzory dokumentów – prewencja

Wzór nr 1– Zawiadomienie w trybie art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skip to content