Porozumienie w sprawie współdziałania.

  Grzegorz Grzywaczewski oraz Lubelski Komendant Wojewódzki PSP w Lublinie, nadbryg. Grzegorz Alinowski podpisali porozumienie w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska na terenie województwa lubelskiego Porozumienie zakłada bliską współpracę przy realizacji „Ogólnopolskiego programu ...

Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia pn. „Wyposażenie wozów strażackich….”

Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia pn. „Wyposażenie wozów strażackich w ramach wspierania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich” Link do konkursu można znaleźć poniżej: https://www.fsusr.gov.pl/bip/programy-spoleczne/artykul/nazwa/otwarty-konkurs-na-realizacje-zadania-publicznego-w-zakresie-ochrony-i-promocji-zdrowia-pn-wyposaz.html