Rekomendacje do procesu przygotowania osób w wieku 16-18 lat, do udziału w działaniach ratowniczych w ramach Ochotniczych Straży Pożarnych RP

Dotychczas kształcenie członków MDP opierało się na szkoleniach wewnętrznych organizowanych przez poszczególne OSP lub ogniwa związkowe we współdziałaniu z terenowymi komendami PSP i ukierunkowane było przede wszystkim na wzbudzenie zainteresowania społeczną służbą ratowniczą oraz rozwijanie ...