Opinia w sprawie bezp. pożarowego

Organ PSP jakim jest Komendant Powiatowy PSP we Włodawie, wydaje opinię  w zakresie spełnienia w obiekcie wymagań przepisów przeciwpożarowych, jeżeli przepis innego prawa (ustawa, rozporządzenie) tak stanowi. W innych przypadkach, np. przy uzyskiwaniu koncesji, opinię mogą wydawać rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń ppoż. Wydanie opinii przez organ PSP poprzedza przeprowadzenie czynności kontrolno-rozpoznawczych w obiekcie. Poniżej zamieszczono propozycję wniosku.

Wniosek-opinia wzór

Wniosek-o-wydanie-opinii-wypoczynek-dzieci-i-młodziezy-ob-hotelowe

Wniosek o wydanie opinii punkt przedszkolny

Wniosek o wydanie opinii oddział przedszkolny

Wniosek o wydanie opinii kluby dziecięce i żłobki

Skip to content