Kierownictwo

P.O. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie

mł. bryg. mgr inż. Waldemar Makarewicz

tel: 82 5721 008 w. 24

komendant@strazwlodawa.pl

 

 

 

Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie

st. kpt. mgr Andrzej Łoś

tel: 82 5721 008 w. 21

zcakom@strazwlodawa.pl

Skip to content