Komórki organizacyjne

Wydział Kadrowo-LogistycznyNaczelnik wydziału: mł. kpt. Wieczorek Tomasz

inspektor – Puła Krzysztof

 

tel. 82 5721 008 w. 22 – logistyka

email: pt@strazwlodawa.pl

tel. 82 5721 008 w. 23 – kadry

kadry@strazwlodawa.pl

Wydział OperacyjnyNaczelnik wydziału: bryg. Szlechta Wojciech

dyżurny – kpt. Chomik Wojciech

dyżurny – st. asp. Hodun Mirosław

dyżurny – mł. asp. Nielipiuk Artur

dyżurny – st. sekc. Sielaszuk Paweł

dyżurny – st. sekc. Białasz Jarosław

tel. 82 5721 008 w. 27email: psk_wlodawa@straz.lublin.pl

 

 Samodzielne stanowisko pracy ds. finsnsowychGłówna księgowa: asp. sztab. Koch Agnieszka tel. 82 5721 008 w. 28email: pf@strazwlodawa.pl
 Samodzielne stanowisko pracy ds. kontrolno – rozpoznawczychSpecjalista: kpt. Tychoniewicz Michał tel. 82 5721 008 w. 26kom. 600047043

email: pz@strazwlodawa.pl

 

Jednostka Ratowniczo – GaśniczaDowódca: mł. bryg. Barszczewski Robert

Zastępca Dowódcy: mł. bryg. Makarewicz Waldemar

Oficer prasowy: mł. bryg. Makarewicz Waldemar

tel. 82 5721 008 w. 30kom. 887036998

kom. 887037998

email: jrg@strazwlodawa.pl

zcajrg@gmail.com