Kontakt

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie

ul. Tysiąclecia PP 8, 22-200 Włodawa

tel: 825721008

e-mail: kp_wlodawa@straz.lublin.pl

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie

bryg. Paweł Basaj

tel: 82 5721 008 w. 24

komendant@strazwlodawa.pl

Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie

st. kpt. Łoś Andrzej

tel: 82 5721 008 w. 21

zcakom@strazwlodawa.pl

Skargi/wnioski

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej lub upoważniony Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków raz w tygodniu (poniedziałek w godz. 9.00 – 12.00 oraz 15:30 – 16:00) po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z Wydziałem Kadrowo Logistycznym tel. (82) 5721008 w.23

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie przyjmowaniem oraz rozpatrywaniem skarg i wniosków zajmuje się Wydział Kadrowo Logistyczny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30. Telefon kontaktowy 825721008 w.23

Skargi/wnioski można składać:

 listownie na adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie, ul. Tysiąclecia PP 8, 22-200 Włodawa
– osobiście w sekretariacie
– za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres kp_wlodawa@straz.lublin.plz zaznaczeniem w tytule „Skarga” lub „Wniosek”
– faxem na nr (82) 5724 652
– ustnie do protokołu po wcześniejszym telefonicznym skontaktowaniu się z Wydziałem Kadrowo Logistycznym pod nr. tel. 82 5721 008

Ważne!
Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie.

Skarga/wniosek powinny zawierać:
– imię i nazwisko wnoszącego,
– dokładny adres do korespondencji.

Formularz kontaktowy


    Skip to content