Awanse generalskie w Państwowej Straży Pożarnej

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego, nadał stopnie generalskie ośmiu oficerom Państwowej Straży Pożarnej. Wręczenie nominacji przez Prezydenta odbędzie się 6 maja 2022 r. w czasie obchodów Międzynarodowego Dnia Strażaka.

 

Do stopnia generała brygadiera Państwowej Straży Pożarnej awansowany został:

– nadbrygadier Andrzej Bartkowiak – Komendant Główny PSP.

 

Do stopnia nadbrygadiera Państwowej Straży Pożarnej awansowani zostali:

– st. brygadier Krzysztof Ciosek – Świętokrzyski Komendant Wojewódzki PSP;

– st. brygadier Piotr Filipek – Małopolski Komendant Wojewódzki PSP;

– st. brygadier Grzegorz Janowski – Łódzki Komendant Wojewódzki PSP;

– st. brygadier Jacek Kaczmarek– Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki PSP;

– st. brygadier Marek Kamiński – Dolnośląski Komendant Wojewódzki PSP;

– st. brygadier Jarosław Tomczyk – Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki PSP;

– st. brygadier Piotr Socha – Pomorski Komendant Wojewódzki PSP.

Skip to content