Chemiczne zabiegi zwalczania owadów w Nadleśnictwie Sobibór

Nadleśnictwo Sobibór informuje o podjęciu decyzji w sprawie wykonania chemicznego zabiegu ratowniczego w drzewostanach Lasów Państwowych wykazujących zagrażającą trwałość lasu obecnością imago chrabąszczy. Zabieg ratowniczy zostanie przeprowadzony techniką agrolotniczą na terenie Nadleśnictwa Sobibór w leśnictwach: Stulno i Uhrusk. Planowana całkowita powierzchnia zabiegu ratowniczego to 750,00 ha. Zabieg chemiczny zostanie wykonany z użyciem insektycydu Mospilan 20 SP i środka pomocniczego (adiuwanta) Ikar 95 EC w dawkach zgodnych z etykietą i instrukcją użycia. Zabiegi będą wykonane w okresie od 9 do 31 maja (w zależności od warunków atmosferycznych). Czas trwania zabiegu to kilka dni, naloty samolotowe będą wykonywane w godzinach porannych i wieczornych.

W czasie trwania zabiegu obowiązuje zakaz wstępu do lasu!!!

Drogi wjazdowe na teren pola zabiegowego będą oznakowane tablicami informacyjnymi. Zbiór runa leśnego możliwy jest po 14 dniach od wykonania zabiegu. Informacje pod numerem telefonu: (82) 571 98 11.

Zał. 1. Mapa sytuacyjna pól zabiegowych
Zał. 2. Karta charakterystyki Mospilan 20 SP
Zał. 3. Karta charakterystyki IKAR 95 EC

Skip to content