Informacja dot. zebrań sprawozdawczych jednostek OSP

W roku bieżącym od 22 stycznia 2020 r. rozpoczęły się zebrania jednostek OSP z terenu powiatu włodawskiego. Są to coroczne walne zebrania sprawozdawcze na których omawiane są przedsięwzięcia realizowane w roku ubiegłym oraz plany finansowe i działalności na rok bieżący. Na walnym zebraniu podejmowane są ważne uchwały stanowiący o przyszłości danej jednostki OSP. Wiele jednostek praktykuje także uroczyste przyjmowanie nowych członków na walnym zebraniu z wręczeniem legitymacji przynależności do OSP. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie deleguje na każde zebranie swoich funkcjonariuszy, którzy omawiają ważniejsze przedsięwzięcia z roku minionego oraz plany na rok bieżący.

W dniu 2 lutego 2020 r. w budynku Urzędu Miasta Włodawa odbyło się zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej we Włodawie. Na zebraniu obecni byli: Podsekretarz Stanu Marcin Romanowski, burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński, Starosta Włodawski Andrzej Romańczuk, bryg. Paweł Basaj Komendant Powiatowy PSP we Włodawie oraz Naczelnik Oddziału MCZS Brześć Wiaczesław Kowalczuk. Jednostka w ubiegłym roku otrzymała ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy Jelcz, została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego oraz otrzymała dofinansowanie na uzbrojenie pojazdu w niezbędny sprzęt ratowniczy.

Skip to content