Komenda

 Oficer prasowy: mł. bryg. Waldemar Makarewicz – 887037998

 

Wydział Kadrowo-Logistyczny

Naczelnik wydziału: bryg. Cenkała Cezary

inspektor – Puła Krzysztof

st. inspektor – mł. asp. Wieczorek Tomasz

tel. 82 5721 008 w. 22 – logistyka

email: pt@strazwlodawa.pl

tel. 82 5721 008 w. 23 – kadry

kadry@strazwlodawa.pl

Wydział Operacyjny

Naczelnik wydziału: bryg. Szlechta Wojciech

dyżurny – kpt. Chomik Wojciech

dyżurny – st. asp. Hodun Mirosław

dyżurny – mł. asp. Nielipiuk Artur

dyżurny – st. sekc. Sielaszuk Paweł

dyżurny – st. sekc. Białasz Jarosław

tel. 82 5721 008 w. 27

email: psk_wlodawa@straz.lublin.pl

 

 Samodzielne stanowisko pracy ds. finsnsowych

Główna księgowa: asp. sztab. Koch Agnieszka

tel. 82 5721 008 w. 28

email: pf@strazwlodawa.pl

 Samodzielne stanowisko pracy ds. kontrolno – rozpoznawczych

Specjalista: kpt. Tychoniewicz Michał

tel. 82 5721 008 w. 26

kom. 600047043

email: pz@strazwlodawa.pl

 

Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza

Dowódca: mł. bryg. Barszczewski Robert

Zastępca Dowódcy: mł. bryg. Makarewicz Waldemar

tel. 82 5721 008 w. 30

kom. 887036998

kom. 887037998

email: jrg@strazwlodawa.pl

zcajrg@gmail.com