Komunikat w związku z doniesieniami dotyczącymi zagrożeń radiacyjnych na Ukrainie

W związku z konfliktem rosyjsko-ukraińskim oraz doniesieniami dotyczącymi zagrożeń radiacyjnych na obszarze Ukrainy, Komenda Główna PSP przypomina, że najbardziej aktualne i rzetelne informacje w ww. zakresie, a w szczególności całodobowego monitoringu sytuacji radiacyjnej oraz przyjmowania preparatów ze stabilnym jodem umieszczane są na stronie Państwowej Agencji Atomistyki https://www.gov.pl/web/paa

„Jak informuje ukraiński dozór jądrowy – nie ma uszkodzeń systemów ważnych dla bezpieczeństwa jądrowego zaporoskiej elektrowni jądrowej” – podkreśliła 4 marca 2022 r. minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Skip to content