Nowe jednostki w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym od 1 maja 2021 r. Gratulujemy jednostce z terenu naszego powiatu.

28 kwietnia 2021 r. Komendant Główny PSP, nadbryg. Andrzej Bartkowiak podpisał decyzje o włączeniu z dniem 1 maja 2021 r. do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, kolejnych 69 jednostek ochrony przeciwpożarowej .
Z początkiem maja do KSRG włączonych zostanie 68 jednostek ochotniczych straży pożarnych i 1 wojskowa straż pożarna. Wkrótce do tych jednostek zostaną przesłane stosowne decyzje. Poniżej szczegółowy wykaz jednostek.
Skip to content