Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież Zapobiega Pożarom”

21 marca br., w Komendzie Powiatowej PSP we Włodawie, przeprowadzono eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.
Turniej, ma na celu odpowiednie kształtowanie świadomości młodych ludzi w kwestii ogólnie rozumianego bezpieczeństwa pożarowego a w szczególności: znajomości przepisów przeciwpożarowych, zagrożeń powodowanych przez tlenek węgla. Ponadto Turniej systematyzuje, wiedzę na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej jak również pielęgnuje i utrwala historię i tradycję ruchu strażackiego.

Do turnieju przystąpiło 52 uczestników – zwycięzców eliminacji gminnych z terenu gmin powiatu włodawskiego. Turniej był zorganizowany w trzech grupach wiekowych dla: uczniów szkół podstawowych (dwie grupy wiekowe) i ponadpodstawowych. Pierwszy etap eliminacji polegał na rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru (40 pytań). Najlepsze osoby z każdej grupy zakwalifikowały się do ścisłego finału – eliminacji ustnych, w którym trzeba było udzielić szerszej odpowiedzi na pytania. Wyniki eliminacji powiatowych przedstawiają się następująco:

 

W I grupie wiekowej (szkoły podstawowe, klasy I-IV):

  1. Julia Białasz – Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Hańsku;
  2. Błażej Łukaszewicz – Szkoła Podstawowa w Hannie;
  3. Leon Budner – Szkoła Podstawowa w Hannie.

W II grupie wiekowej (szkoły podstawowe klasy V-VIII):

  1. Igor Haraszczuk – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kaplonosach;
  2. Jakub Semeniuk – Zespół Szkół w Woli Uhruskiej
  3. Zuzanna Dubij – Zespół Szkół w Woli Uhruskiej.

W III grupie wiekowej (szkoły ponadpodstawowe):

  1. Gabriel Samojło – ZSZ nr 1 i II LO im. A.F. Modrzewskiego we Włodawie
  2. Aleksandra Dworak -1 LO im. T. Kościuszki we Włodawie.

Wszyscy uczestnicy włodawskich eliminacji otrzymali dyplomy, a zwycięzcy pierwszych trzech miejsc nagrody rzeczowe. Każdy uczestnik otrzymał upominek, a opiekunom uczniów wręczono pamiątkowe podziękowania.

Podczas przerwy uczestnicy wraz z opiekunami zapoznali się ze specyfiką służby w Stanowisku Kierowania KP PSP we Włodawie oraz w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej.

Laureaci pierwszych miejsc w poszczególnych grupach wiekowych uzyskali prawo reprezentowania powiatu w eliminacjach wojewódzkich, zaplanowanych w dniu 25 kwietnia br., w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie ul. Antoniny Grygowej 8-10.

 

Skip to content