Opublikowano rozporządzenie MSWiA w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej

10 lutego 2022 weszło w życie rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 6 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dziennik Ustaw 2022 r. poz. 334).

 

Opracowanie:  Wydział Prasowy KG PSP

Materiały

Rozporzadzenie MSWiA w sprawie uposażenia strażaków PSP
Rozporzadzenie​_MSWiA​_w​_sprawie​_uposażenia​_strażaków​_PSP.pdf 0.36MB

Skip to content