Rady gmin podejmują już działania w sprawie uchwalenia ekwiwalentu dla strażaków ratowników OSP – gratulujemy i dziękujemy!

01.01.2022 r. zaczęła obowiązywać pierwsza w historii ustawa o ochotniczych strażach pożarnych. Pewne wątpliwości wzbudziły w przestrzeni medialnej kwestie dotyczące ekwiwalentu dla strażaków ratowników OSP i uchwał rad gmin w tym zakresie.

Jak się okazuje są rady, które doceniając strażaków ratowników OSP, nie tracą czasu i już podejmują stosowne kroki ku podjęciu uchwał a co za tym idzie wypłacie ekwiwalentów.

32 złote za każdą rozpoczętą godzinę udziału strażaków ratowników OSP z terenu Miasta Ostrołęki w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu – tyle ma wynosić ekwiwalent dla ostrołęckich strażaków ochotników. Decyzję w tej sprawie podejmie rada miasta. Projekt uchwały trafi na najbliższą sesję, 27 stycznia.

W uzasadnieniu projektu uchwały czytamy „Z uwagi na to, że uchwała jest korzystniejsza dla beneficjentów, może wejść w życie z datą wsteczną, tj. z dniem 1 stycznia 2022 r.”.

Chcielibyśmy pogratulować i podziękować Radzie Miasta Ostrołęka za podjęte w tym zakresie szybkie działania dla dobra druhów, którzy każdego dnia są w gotowości aby nieść pomoc drugiemu człowiekowi.

Tekst projektu uchwały dostępny na stronie  https://bip.um.ostroleka.pl/artykul/46/11055/projekt-uchwaly-na-sesje-lvi-2022

 

Źródło: 32 złote za godzinę dla strażaków OSP (eostroleka.pl)
Opracowanie: Wydział Prasowy KG PSP

Skip to content