Regulamin – szkolenie podstawowe

Szkolenie Podstawowe Strażaków Ratowników OSP 26.01.2019 r. – 04.27.2019 r.

  1. Realizacja szkolenia

Szkolenie składać się będzie z części:

Teoretycznej – realizacja szkoleń zamieszczonych na platformie edukacyjnej,

Praktycznej – realizowana w strażnicach jednostek macierzystych OSP, obiektach Komendy Powiatowej PSP we Włodawie oraz komorze dymowej Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie.

 

1.Część teoretyczna

a) e-learning na platformie edukacyjnej

Po zarejestrowaniu się na platformie edukacyjnej www.platforma.wint.pl należy zrealizować następujące szkolenia:

  1. Szkolenie podstawowe cz.I”,
  2. Szkolenie podstawowe cz.II”,
  3. Szkolenie BHP”,
  4. Ratownictwo techniczne”,
  5. Wyposażenie OSP–przeznaczenie, obsługa, konserwacja”,
  6. Pierwsza pomoc przedmedyczna” – realizacja tematów 1, 2, 3, 4, 5 i 10,
  7. Szkolenie przeciwpowodziowe i ratownictwo wodne dla OSP” – tematy 1 i 2,

 Każdy cykl szkolenia posiada test który należy wykonać. Z każdego cząstkowego testu należy uzyskać minimum 80 % poprawnych odpowiedzi.

Rozpoczęcie testu możliwe w zakładce Testy”

W przypadku zdobycia mniejszej niż wymagana ilość punktów, kursant może zresetować test. Opcja ta możliwa jest w zakładce „Moje konto”- należy kliknąć polecenie „resetuj wyniki testów”. Test należy wykonywać do momentu uzyskania wymaganej liczby punktów.

Wyposażenie OSP – przeznaczenie, obsługa, konserwacja” koniecznym będzie zaliczenie testu dotyczącego każdego szkolenia (w sumie będą więc to pięć testów). A także (dwóch testów niepełnych) dotyczących kursów „Pierwsza pomoc przedmedyczna” oraz „Szkolenie przeciwpowodziowe i ratownictwo wodne dla OSP”.

Fakt ukończenia kursu oraz zaliczenie testu na platformie e-learningowej, będzie sprawdzane przed egzaminem z części teoretycznej 23 lutego 2019 r. godz. 9.00 poprzez przedstawienie przez kursantów wydruków raportu testów.

W przypadku niezrealizowania w wymaganym zakresie i terminie szkoleń i testów przez kandydata na kurs nie zostanie on dopuszczony do egzaminu teoretycznego.

 

b) Egzamin teoretyczny 

Egzamin teoretyczny odbędzie się w formie testu. Każdy kursant jest zobowiązany posiadać długopis. Zaliczenie egzaminu teoretycznego jest warunkiem przystąpienia do części praktycznej szkolenia.

2 Część praktyczna złożona z wielu ćwiczeń: aparaty powietrzne, drabiny, podawanie środków gaśniczych itp.

3 Wyjazd na komorę dymową

4 Egzamin końcowy z całego szkolenia koniec kwietnia 2019 r. godz. 9.00

Skip to content