Rekomendacje do procesu przygotowania osób w wieku 16-18 lat, do udziału w działaniach ratowniczych w ramach Ochotniczych Straży Pożarnych RP

Dotychczas kształcenie członków MDP opierało się na szkoleniach wewnętrznych organizowanych przez poszczególne OSP lub ogniwa związkowe we współdziałaniu z terenowymi komendami PSP i ukierunkowane było przede wszystkim na wzbudzenie zainteresowania społeczną służbą ratowniczą oraz rozwijanie kompetencji społecznych i potrzeb w zakresie kontaktów z rówieśnikami oraz potrzeby działania na rzecz lokalnej społeczności. Nie przygotowywało jednak do pracy w zespołach ratowniczych. Treści programowe realizowane były przede wszystkim poprzez zabawę i stanowiły jednocześnie ważny element edukacji młodzieży w zakresie bezpieczeństwa powszechnego.

Poniższe rekomendacje zakładają możliwość zorganizowania dla młodzieży MDP szkolenia zewnętrznego w oparciu o program szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP z podziałem na część teoretyczną dla osób w wieku 16-18 lat oraz część praktyczną dla osób w wieku 17-18 lat. Dopuszczenie zarówno do części teoretycznej jak i praktycznej szkolenia podstawowego osób niepełnoletnich jest możliwe tylko i wyłącznie za pisemną zgodą i pełną odpowiedzialnością  rodziców lub opiekunów prawnych oraz potwierdzeniem gotowości kandydata przez Naczelnika danej jednostki OSP.

Materiały

Rekomendacje do procesu przygotowania osób w wieku 16 – 18 lat, do udziału w działaniach ratowniczych w ramach działalności Ochotniczych Straży Pożarnych RP
Rekomendacje​_do​_procesu​_organizacji​_szkoleń​_OSP.pdf 0.34MB

Skip to content