Skierowanie na szkolenie – podstawowe

Procedura skierowania na szkolenie została opracowana i podzielona na kilka punktów oto one:

1) Szkolenie jest planowane i realizowane przez Dowódcę Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP we Włodawie,

2) Dowódca pod koniec roku kalendarzowego określa kiedy odbędzie się szkolenie w roku następnym,

3) Po określeniu daty szkolenia informacja zostaje przekazana pismem oficjalnym do wszystkich gmin powiatu włodawskiego,

4) Gminy informują jednostki podległe, które mają na swoim terenie,

5) Naczelnicy jednostek zbierają informacje kogo należy wysłać na takie szkolenie,

6) Naczelnik danej jednostki pobiera z naszej strony KARTĘ SKIEROWANIA lub dostaje ją z urzędu gminy (jest dołączona do pisma z punktu 3) i wypełnia dla każdego strażaka OSP indywidualnie,

    a) wysyłany strażak musi być ubezpieczony przez gminę od następstw nieszczęśliwych wypadków minimum na czas szkolenia a najlepiej na rok (po odbyciu szkolenia będzie mógł brać udział w akcjach ratowniczych),

    b) wysyłany strażak musi posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do brania udziału w akcjach ratowniczo – gaśniczych,

7) Po wypełnieniu KARTY SKIEROWANIA należy jeszcze potwierdzić na dole tej karty posiadanie ubezpieczenia i badań lekarskich (poświadcza albo naczelnik danej OSP lub urząd gminy),

8) KARTĘ SKIEROWANIA (oryginał) należy dostarczyć do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie 7 dni wcześniej przed rozpoczęciem szkolenia w godzinach od 7.30 do 15.30 do Dowódcy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej st. kpt. Barszczewskiego Roberta tel. 604420243.

UWAGA: kierowane osoby powinny mieć ukończone 18 lat. 

 

Skip to content