Uzgodniono zasady rozdziału podwyżek uposażeń funkcjonariuszy PSP

We wtorek 5 października 2021 r. w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się spotkanie kierownictwa Komendy Głównej PSP z przedstawicielami central związków zawodowych działających w strukturach Państwowej Straży Pożarnej.

Przedmiotem spotkania było omówienie działań przygotowawczych do wejścia w życie podwyżek uposażeń funkcjonariuszy, o których mowa w porozumieniu z 24 września 2021 r. zawartym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz przedstawicieli związków zawodowych.
Omówiono zasady rozdziału podwyżek uposażeń funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w wysokości przeciętnie 624,94 zł brutto na etat (wraz z równowartością 1/12 nagrody rocznej – 677 zł), planowanych od 1 stycznia 2022 r.

W toku dyskusji ustalono, że od 1 stycznia 2022 r. podwyżka obejmie wszystkich strażaków w kwocie podwyżki stawki dodatku za stopień wynoszącej 550 zł dla każdego stopnia.
Strony doszły do porozumienia, przychylając się do wniosku Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, o uwzględnienie także wolnych środków na regulacje w innych składnikach uposażenia w równej kwocie 74,94 zł na etat miesięcznie – rozdział tej  kwoty wymaga uzgodnienia z właściwymi organizacjami związków zawodowych.

Opracowanie: st. bryg. Rafał Adamiec, doradca Komendanta ds. współpracy ze związkami zawodowymi
Zdjęcia: st. bryg. Małgorzata Werecka – Hejduk, Wydział Prasowy KG PSP

Skip to content