Zwiększenie stopnia cyfryzacji Państwowej Straży Pożarnej woj. lubelskiego poprzez rozbudowę infrastruktury informatycznej

„Zwiększenie stopnia cyfryzacji Państwowej Straży Pożarnej woj. lubelskiego
poprzez rozbudowę infrastruktury informatycznej”

 

27 kwietnia 2018 roku Lubelski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Grzegorz Alinowski podpisał Porozumienie z Zarządem Województwa Lubelskiego o dofinansowanie Projektu „Zwiększenie stopnia cyfryzacji Państwowej Straży Pożarnej woj. lubelskiego
poprzez rozbudowę infrastruktury informatycznej”
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WL 2014-2020 Osi Priorytetowej  2 CYFROWE LUBELSKIE, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie.

 

Całkowita wartość projektu: 4 867 950,05 zł

Rozpoczęcie realizacji Projektu: 01.09.2018 r.

Zakończenie rzeczowe realizacji: 31.07.2019 r.

Zakończenie finansowe realizacji: 31.08.2019 r.

 

Realizacja projektu miała na celu m.in.:

  • Poprawę efektywności zarządzania w jednostkach PSP woj. lubelskiego;
  • Zapewnienie interoperacyjności i integracji systemów w jednostkach PSP;
  • Zwiększenie dostępności dla obywateli usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną poprzez utworzenie i udostępnienie nowych e-usług.

 

Do osiągnięcia w/w celów projektu przyczyniła się realizacja następujących zadań:

  • Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu bezpieczeństwa i urządzeń sieciowych;
  • Dostawa serwerów, oprogramowania, wdrożenia usług katalogowych;
  • Prace adaptacyjne w serwerowni, zasilanie, wyposażenie;
  • Wdrożono Platformę e-learningową, serwisy www i system wideokonferencyjny;
  • Dostawa, montaż oraz uruchomienie systemów klimatyzacyjnych w serwerowniach wybranych jednostek PSP woj. lubelskiego;
  • Wykonanie animacji komputerowej – filmu promującego realizację projektu.

 

Projekt został zrealizowany przez Komendę Wojewódzką PSP w Lublinie w porozumieniu
z Komendami Miejskimi i Powiatowymi PSP województwa lubelskiego, a sprzęt został rozmieszczony we wszystkich jednostkach PSP woj. lubelskiego.

 

Opracowała: Oliwia Skurska, Wydział Logistyki KW PSP w Lublinie

 

Skip to content